Geschiedenis LOTUS

     
 
           Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers

 In 1963 opgericht door "Het Oranje Kruis"
Op 1 maart 1975 werd de Organisatie LOTUS® opgericht met als doel:
Het kontakt en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen;
De eenheid in optreden te bevorderen;
De kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen;
Mee te werken aan de opleiding voor de LOTUS®-aantekening;
Medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, examens, oefeningen, enz.
In 2005 is de "Organisatie LOTUS®" zelfstandig geworden.

Een stukje geschiedenis; De wieg van Lotus® stond in feite in Engeland, waar tijdens de oorlogsjaren door de heer Eric Claxton de organisatie Casualties Union werd opgericht.

Op 22 mei 1965 werd E.Claxton door Het Oranje Kruis onderscheiden met het erelidmaatschap van Lotus®.
Op de vooravond van het jubileum van Het Oranje Kruis (1959) simuleerden op het toneel van het Kurhaus, zonder enige inleiding, Dr.Wills en Eric Claxton een aantal ongevals verschijnselen.
Die demonstratie bleek, hoe goed bedoeld ook, geen succes. Het optreden veroorzaakte onbedoeld grote hilariteit onder het aanwezige publiek.
Twee jaar later (1961) werd opnieuw een demonstratie gegeven door Eric Claxton. Mrs H.M Nicholson en Dr.J.C.Turnbull. Dit maal werd er een inleiding gegeven voor de demonstratie.
De uitgebeelde letsels waren, epilepsie, flauwte en een zeer dramatisch gespeelde hartaanval e.e.a maakten veel indruk op de aanwezigen.
De belangstelling voor acterende slachtoffers was gewekt.
In augustus 1962 organiseerde „Het Oranje Kruis" in Utrecht een studieweekend in de vorm van een tweedaagse cursus in het nabootsen en uitbeelden van ongevallen.
Aan deze cursus namen afgevaardigden van „Het Oranje Kruis" deel.
In 1963 werd met de officiële opleiding gestart.

(Bron: „The Struggle for Peace" – Eric Claxton)
 
Lotus lotuskring lotusslachtoffer slachtoffer boortoren deboortoren